Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2015

littlegoat
Reposted fromoll oll viahouseofpain houseofpain
littlegoat
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć.
— Terry Pratchett "Ruchome obrazki"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

March 30 2015

littlegoat
Praktycznie nie używamy języka - sprowadziliśmy go w sieci do skarlałych form, hashtagów, które z jednej strony będąc żywym zamordowaniem języka, świetnie oddają charakter procesów myślowych naszego pokolenia. Luźny, płytki, płaski, asocjacyjny. Właśnie hasztagi, nie związane ze sobą wyrazy z kratką na początku, pokazują najlepiej, jak pracują nasze mózgi. My już nie myślimy, my po prostu gramy w skojarzenia.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty

March 27 2015

1627 742c 500
Reposted fromTheLadyPeonyMoon TheLadyPeonyMoon viagruby gruby

March 26 2015

4591 9d31
Reposted fromsoultraveling soultraveling viamojito mojito

March 22 2015

littlegoat
0517 9ea5 500
Reposted frommarud marud viaunco unco

March 21 2015

littlegoat
0418 c1f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
littlegoat
6672 d620
Reposted fromheldupowy heldupowy viaunco unco

March 19 2015

littlegoat
3717 e649 500

March 15 2015

littlegoat
Pesymizm to przywilej człowieka, który myśli.
— E.E.Schmitt
Reposted frommartinif16 martinif16 viamefir mefir
littlegoat
Pesymizm to przywilej człowieka, który myśli.
— E.E.Schmitt
Reposted frommartinif16 martinif16 viamefir mefir

March 10 2015

littlegoat
5062 50f8
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viagruby gruby

March 09 2015

littlegoat
9380 8ccf 500
Reposted fromthephilosopher thephilosopher

March 05 2015

littlegoat
Reposted from919 919 viamefir mefir
littlegoat
5995 b9ad
Reposted fromblur0 blur0 viabookinistka bookinistka

March 02 2015

littlegoat
Reposted frommefir mefir

March 01 2015

littlegoat
4120 2c5b 500
Reposted fromptak ptak viaistsoeasy istsoeasy
littlegoat
7631 577a
Reposted fromraksha raksha
littlegoat
9171 3a63 500

February 26 2015

littlegoat
"Wszelkie biografie można streścić w pięciu słowach. Video meliora proboque, deteriora sequor. Jak każda istota ludzka wiem, co powinienem robić, lecz w dalszym ciągu robię to, czego robić nie należy."
— "Niewidomy w Ghazie", Aldous Huxley
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl