Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

littlegoat

March 22 2017

littlegoat
9037 6f42 500
Reposted fromthephilosopher thephilosopher

July 10 2015

littlegoat
7061 d0fe 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadzony dzony

June 27 2015

littlegoat
1695 8353 500
Reposted frombisia bisia viaarrependimento arrependimento
littlegoat
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
7065 0226
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadzony dzony

June 22 2015

littlegoat
3514 d840
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasistermorphine sistermorphine
littlegoat
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viadzony dzony

June 17 2015

5507 692b
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viadzony dzony

June 15 2015

littlegoat
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viaanorexianervosa anorexianervosa
littlegoat

June 10 2015

4568 7b42 500
Reposted fromsoymilk soymilk viaalicemeow alicemeow
littlegoat

June 01 2015

littlegoat
2374 fac5 500
Reposted fromnihilarian nihilarian

May 28 2015

littlegoat
"minimum"
Reposted fromtgs tgs viamefir mefir

May 26 2015

littlegoat
7071 d07e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa

May 25 2015

littlegoat
8224 1935

April 16 2015

littlegoat
Reposted fromoll oll viahouseofpain houseofpain
littlegoat
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć.
— Terry Pratchett "Ruchome obrazki"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

March 30 2015

littlegoat
Praktycznie nie używamy języka - sprowadziliśmy go w sieci do skarlałych form, hashtagów, które z jednej strony będąc żywym zamordowaniem języka, świetnie oddają charakter procesów myślowych naszego pokolenia. Luźny, płytki, płaski, asocjacyjny. Właśnie hasztagi, nie związane ze sobą wyrazy z kratką na początku, pokazują najlepiej, jak pracują nasze mózgi. My już nie myślimy, my po prostu gramy w skojarzenia.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl